16.9 C
Athens
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ G.D.P.R.

✚ ΑΘΗΝΑ

Τένις, Στίβος και Αυτοάμυνα στον ΟΠΑΝΔΑ

Ανοίγουν την Παρασκευή 17/09/21 οι εγγραφές για τις Ακαδημίες Εκμάθησης Αθλημάτων (τένις, στίβου και αυτοάμυνας) του ΟΠΑΝΔΑ, για παιδιά 6-15 ετών, ενηλίκους, και υποψήφιους...

Το πρόγραμμα του INNOVATHENS για τον Σεπτέμβριο

Με ένα ειδικά σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και τις τάσεις του σύγχρονου επιχειρείν εγκαινιάζει την εκπαιδευτική σεζόν το INNOVATHENS, ο κόμβος...

Πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής κακοποίησης στα νηπιαγωγεία του δήμου Αθηναίων

Με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2021, η εφαρμογή ειδικού προγράμματος της Terre des hommes Hellas στα...

«Η Τέχνη στο δρόμο, ας επισκεφθούμε τα μουσεία»: H νέα καμπάνια με τη συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Interbus

Οι τέχνες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της Αθήνας και μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων της. Η Δημοτική Αρχή ακολουθεί μια νέα στρατηγική που...

Πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’ οίκον από τον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να συμβάλλει, με κάθε μέσο και τρόπο, στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορoνοϊού και την επιστροφή στην κανονικότητα....

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο Word ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας .Ε.Ρ.Α.) έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα τηςπαροχήςσυμβουλευτικώνυπηρεσιώνεναρμόνισης της Δ.Ε.Ρ.Α.με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α ́137), με εστίαση στους κινδύνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίεςθα διέθετε προς την Επιχείρηση τις ακόλουθες υπηρεσίες, ενταγμένες σε ενιαία σύμβαση:

Σύνταξη οδηγιών με τις κατευθυντήριες αρχές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από μέσο μαζικής ενημέρωσης και για την ορθή στάθμιση των αντικρουόμενων δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων που τίθενται, σύμφωνα και με τα σχετικά πορίσματα της συναφούς ευρωπαϊκής και εθνικής νομολογίας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Υποβολή των ανωτέρω με τη μορφή νέων διατάξεων σε τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δ.Ε.Ρ.Α.

Γενικότερος επανέλεγχος της αξιοπιστίας του υφιστάμενου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δ.Ε.Ρ.Α και υποβολή προτάσεων βελτίωσης/επικαιροποίησής του.

Έλεγχος προόδου του Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας της Δ.Ε.Ρ.Α. και υποβολή προτάσεων για την τυχόν αναβάθμισή του.

Επανέλεγχος και τυχόν συμπλήρωση της Έκθεσης Εκτίμησης Επιπτώσεων των επικίνδυνων δραστηριοτήτων.

Έλεγχος της προόδου των μέτρων απόκρυψης πληροφοριών με προσωπικά δεδομένα και αποτροπής τυχόν ανεπιθύμητης κοινοποίησής τους σε τρίτους (αποθήκευση και περιορισμός εγγράφων, λήψη μέτρων προφύλαξης κατά τη διακίνησή τους κλπ).

Υποβολή προτάσεων μετριασμού των κινδύνων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σύγχρονα τεχνικά μέτρα (κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση κλπ.)

Παροχή οδηγιών για την ορθή χρήση της αλληλογραφίας της Δ.Ε.Ρ.Α (φυσικής και ηλεκτρονικής) και για την τυχόν ενσωμάτωση πρόσθετων διαδικασιών ή διατυπώσεων στην αλληλογραφία.

Παροχή οδηγιών για την ορθή χρήση των κοινοποιήσεων στην αλληλογραφία της Δ.Ε.Ρ.Α.

Παροχή οδηγιών για την αρμονική και σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ μετάβαση της Δ.Ε.Ρ.Α. στην εποχή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Γνωμοδότηση για δυνατότητα τοποθέτησης καμερών ασφαλείας και συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (accesspoints), υποδείξεις περί αυτών και συμμόρφωση με το Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δυνατότητα γνωμοδότησης χωρίς πρόσθετη αμοιβή, για τη σύμφωνη με την νομοθεσία της προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμογή των τεχνικών μεταρρυθμίσεων στην εργασία (ψηφιακή κάρτα εργασίας κλπ), εφόσον ενσωματωθούν στη νομοθεσία κατά τη διάρκεια της σύμβασης.Απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία(διαζευκτικά εφόσονκαλύπτονται όλες οι παροχές, άλλως σωρευτικά):

Συμβούλου με πλούσια εμπειρία και πιστοποιήσεις σε υπηρεσίες συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ (“GDPRComplianceServices) ή

Μηχανικού Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ή

Νομικού συμβούλου με αποδεδειγμένη εμπειρία / εξειδίκευση και γνώση του κανονιστικού και νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Δ.Ε.Ρ.Α.ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση τωνυπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος τηςπροϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για τη ΔΕΡΑ, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η ΔΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολήτων οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected]θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με email, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARSCOV2, μέχρι 17:00 της Πέμπτης, 20/05/2021. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης μεταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου(για νομικά πρόσωπα)

 

Αγνοείται ψαροντουφεκάς στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρι της Χαλκιδικής για τον εντοπισμό αγνοούμενου αλλοδαπού υποβρύχιου αλιέα. Στην περιοχή επιχειρεί ένα...

Θήβα: Αλλεπάλληλοι μικροί σεισμοί τις τελευταίες ώρες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:28 στη Θήβα, ενώ τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί, πριν και μετά, πολλοί μικρότεροι,...

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στο Τενεσί

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα σούπερ μάρκετ στο Τενεσί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 12, προτού ο δράστης αυτοκτονήσει,...

Δελτίο Ειδήσεων στις 24:00

Το Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη στροφή προς μία πράσινη οικονομία, βρέθηκαν στο...

Μητσοτάκης σε γγ ΟΗΕ: Η Ελλάδα σταθερά υπέρμαχος της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Το Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την στροφή προς μία πράσινη οικονομία, οι οποίες...

Προκλητική ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ για 200 χρόνια από την “σφαγή της Τριπολιτσάς”

«200 χρόνια έχουν περάσει από τότε που δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι βίαια και ανελέητα σφαγιάστηκαν στην Τριπολιτσά. Η απάνθρωπη αυτή σφαγή είχε ως στόχο να...

Η Μαρντίντσοβα στο δρόμο της Σάκκαρη στα προημιτελικά στην Οστράβα

Το εμπόδιο της Τερέζα Μαρντίντσοβα καλείται να περάσει αύριο η Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα. Η 26χρονη Τσέχα έκαμψε με 7-6(5), 7-6(6)...

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με «Μουσική των αστεριών» θα πλημμυρίσει ο Λόφος Νυμφών στο Θησείο

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 21:00, Λόφος Νυμφών, Θησείο «Μουσική των αστεριών». Μια ιδιαίτερη μουσική περιήγηση στο έναστρο στερέωμα με το πιάνο του Τάκη...

ΥΠΠΟΑ: Τροποποίηση ωραρίου του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης το Σάββατο

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι ο Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης και Κλιτύων θα παραμείνει εκτάκτως κλειστός για τους επισκέπτες το Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου...

Οι γειτονιές της Αθήνας αποκτούν νέα πεζοδρόμια – Σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη βελτιωμένη καθημερινότητα με έμφαση στην ασφάλεια και την...

Αύριο από το ΕΜΠ η Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή – ‘Εμφαση στην κλιματική αλλαγή

Αύριο Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για όγδοη συνεχή χρονιά, συνδέεται με τη Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή (European Researchers' Night) σε Διασυνδεδεμένο...

«ΕΓΩΙΣΤΕΣ»: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στις Νύχτες Πρεμιέρας

Το ντοκιμαντέρ των Γιατρών Χωρίς Σύνορα «ΕΓΩΙΣΤΕΣ» φιλοξενείται στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27...