31.2 C
Athens
Τρίτη, 4 Αυγούστου, 2020

Τι ισχύει για την χρηματοδότηση υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών

✚ ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, «το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

Υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τέθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», σφραγίζοντας...

Αthens Film Office: Η Αθήνα διεκδικεί να γίνει πόλος έλξης για τη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή

Τη λειτουργία Γραφείου εξυπηρέτησης των γυρισμάτων κινηματογραφικών παραγωγών στη χώρα, σε συνεργασία με το γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων, εξήγγειλε μέσω του...

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου Αθηναίων ανοίγουν αυλές και κήπους για τα παιδιά

Στις όμορφες αυλές και τους πράσινους κήπους των Μουσείων και Πολιτιστικών Κέντρων του, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) εγκαινιάζει μια...

Κίνημα προσβασιμότητας στην Αθήνα – Συνεργασία για τη βελτίωση της διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 22 Ιουλίου ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) Ιωάννης Βαρδακαστάνης και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης,...

Το 1ο καλοκαιρινό φεστιβάλ του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» είναι γεγονός

Αυτό το καλοκαίρι συναντιόμαστε στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κολοκοτρώνη, στο νούμερο 56 και στον πεζόδρομο της Νικίου για τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού...

Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει τι απαγορεύσεις σε ότι αφορά την χρηματοδότηση των υποψηφίων πριν αυτοί βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο και πληρώσουν πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα

Το αρ.3 του ν.3870/2010, όπως ισχύει, ορίζει πως απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συνδυασμούς, καθώς και προς τους Υποψήφιους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους από:

1) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ, για ποσό ανώτερο των 1.000,00 ευρώ. Για το σκοπό αυτό, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να παραδώσουν στους Επικεφαλής των αντίστοιχων Συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των 1.000,00 ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός 10 ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα.
2) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.
3) Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών.
4)Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω απαγόρευση προστέθηκε με το αρ.44 του ν.4472/2017.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση των προηγούμενων τεσσάρων περιπτώσεων, εκείνος που χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή από 30.000,00 ευρώ μέχρι 100.000,00 ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι Διαχειριστές των Περιφερειακών και Δημοτικών Συνδυασμών ή οι Υποψήφιοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και οι Υποψήφιοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την παραμονή των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχτηκαν την κατάθεση.

Απαγορεύονται τα δάνεια

Ο νόμος προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση Συνδυασμών και Υποψήφιων. Στους λήπτες, οι οποίοι παραβιάζουν αυτή την απαγόρευση, επιβάλλεται πρόστιμο από 30.000,00 ευρώ μέχρι 100.000,00 ευρώ.

Τα όρια χρηματοδότησης

Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση των υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός.Πιο συγκεκριμένα προχωρώντας στα όρια χρηματοδότησης, βάσει τουαρ.4 του ν.3870/2010 :
η χρηματοδότηση Συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ,
η χρηματοδότηση Υποψήφιων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ.
Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των ανωτέρω δύο απαγορεύσεων, ο χρηματοδότης τιμωρείται με πρόστιμο που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του υπερβάλλοντος των ορίων που τίθενται στις απαγορεύσεις αυτές. Το ανωτέρω πρόστιμο καταβάλουν και οι υπεύθυνοι Διαχειριστές των Συνδυασμών, καθώς και οι Επικεφαλής των Συνδυασμών και οι Υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι γνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση.

Τα προσωπικά δεδομένα

Σχετικά με τη χορήγηση στους Συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ το ΥΠΕΣ είχε δώσει αναλυτικές οδηγίες με Εγκύκλιό του το 2014, στοχεύοντας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη διασφάλιση της νομιμότητας χορήγησης των σχετικών πληροφοριών.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο νόμος παραπέμπει στην υποβολή σχετικού και προφανώς συγκεκριμένου αιτήματος για συγκεκριμένο πρόσωπο, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της απαγόρευσης χρηματοδότησης και όχι στην έκδοση και κυκλοφορία καταστάσεων με όλους τους οφειλέτες των ΟΤΑ.

Το ΥΠΕΣ έκανε μνεία στο αρ.4 παρ.1 στοιχείο β’ του ν.2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Επομένως, οι ΟΤΑ δεν πρέπει να εκδίδουν αυτοβούλως καταστάσεις οφειλετών, αλλά να ερωτάται από τον Συνδυασμό ο οικείος ΟΤΑ αν ο καταθέτης είναι οφειλέτης για ποσό άνω των 1.000 ευρώ, χωρίς λοιπές λεπτομέρειες για περισσότερες οφειλές, το ύψος αυτών κ.λ.π.

Τόσο οι οικείοι ΟΤΑ όσο και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οφείλουν να συμμορφώνονται, κατά την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων και τη χρήση των χορηγούμενων στοιχείων, με τη σχετική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία και ιδίως το ν.2472/1997.
Το Υπουργείο υπογράμμιζε, επίσης, πως οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που επιλαμβάνονται της διεκπεραίωσης των αιτημάτων, πρέπει να τηρούν τη δέουσα εχεμύθεια, ιδίως να μην ανακοινώνουν σε τρίτους το περιεχόμενο αυτών και τα πρόσωπα που το αίτημα αφορά, “πλην αν συντρέχει προς τούτο εύλογο ενδιαφέρον ή ειδικό έννομο συμφέρον ή σχετική υποχρέωση”.

Γιώργος Μανουσακάκης

Έρευνα ΠΟΥ για προέλευση κορονοϊού: Οι συζητήσεις με επιστήμονες της Γουχάν

Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με στόχο την έρευνα για την προέλευση του νέου κορονοϊού είχε «εκτεταμένες συζητήσεις» και «ανταλλαγές» με επιστήμονες στην πόλη...

Δύο νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στις Σέρρες

Ακόμη δύο περιστατικά ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Πρόκειται για έναν άντρα 67 ετών από το Νεοχώρι Σιντικής και μια γυναίκα...

Ανασχηματισμός: Ποια είναι τα νέα πρόσωπα και σε ποια υπουργεία πηγαίνουν

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τις λειτουργικές βελτιώσεις στο κυβερνητικό σχήμα,...

Σχόλιο κυβερνητικών κύκλων για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Την επόμενη φορά που θα κάνει αλλαγές στην κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει την έγκριση του ΣΥΡΙΖΑ και για το χρόνο και για...

Κορονοϊός: Επιστρέφει εκτάκτως στην ενημέρωση ο Σωτήρης Τσιόδρας

Επιστρέφει εκτάκτως ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας για την ενημέρωση των πολιτών καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία του μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. O Yφυπουργός...

Αφιέρωμα στον Ένιο Μορικόνε στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα υποδεχθεί το φθινόπωρο με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μαέστρο Ένιο Μορικόνε που έφυγε τον περασμένο Ιούλιο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει...

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Καταιγίδες, βροχές και χαλάζι

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο (5/8) και από τα βορειοδυτικά. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής...

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραδίδονται 19 πλήρως ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές 

Δεκαεννέα (19) πλήρως ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές, παραδίδονται για να παίζουν και να αθλούνται τα παιδιά σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον. Ήδη εδώ και λίγες...

Πτώση τζίρου και στο … σουβλάκι

Για την χειρότερη χρονιά των τελευταίων 50 ετών, από άποψης τζίρου, κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες των παραδοσιακών καταστημάτων που σερβίρουν σουβλάκι στο Μοναστηράκι. Μιλούν για...

Υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, «το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

Υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τέθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», σφραγίζοντας...

Σύλληψη άνδρα για απόπειρα εμπρησμού στο Πεδίον του Άρεως

Για απόπειρα εμπρησμού στο Πεδίον του Άρεως συνελήφθη χθες ένας αλλοδαπός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής. Το περιστατικό γνωστοποίησε με...

Από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός ξεκίνησε το ταξίδι της 18ης λαμπαδηδρομίας Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών

Με το καθιερωμένο τελετουργικό της Αφής της «Φλόγας της Αγάπης» ξεκίνησε και επίσημα από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός χθες το βράδυ η 18η...

Bottom Fullwidth