ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σε αυτή τη σελίδα αναρτώνται αιτήματα υποβολής οικονομικών προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς για πιθανές αναθέσεις της ΔΕΡΑ, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς και διαβούλευσης πριν την αποστολή προσκλήσεων προσφορών.

[template id=”46948″]