24.8 C
Athens
Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021

Καταγγελίες Γιώργου Καμίνη για χρηματοδότηση «περίεργης» ΜΚΟ

✚ ΑΘΗΝΑ

Ενσυνείδητες αγορές στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το 1ο Conscious Pop up Market στη Κυψέλη Την ευκαιρία οι Αθηναίοι καταναλωτές να έρθουν σε επαφή  με προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί με τις αρχές...

«Project Αθηνά»: Καινοτομία και τεχνολογία στην υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, για μια πόλη καθαρή και προσβάσιμη

Microsoft και ATCOM υλοποιούν ένα πρωτοποριακό πιλοτικό έργο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Υιοθέτησε την πόλη σου». Η μετεξέλιξη των πόλεων σε «έξυπνες» μέσω της τεχνολογίας...

«Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα»: 4 χώροι, περισσότερες από 100 εκδηλώσεις

Culture is Athens / Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2021 Τεχνόπολη – Θέατρο Κολωνού – Θέατρο Γκράβας – Κιν/φος ΑΒ Μουσική – Θέατρο – Χορός  Τα φώτα του πολιτισμού «ανάβουν» ξανά και ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει ένα καλοκαίρι...

Ένα πολυπολιτισμικό μονοπάτι στο πάρκο Ροζάν στα Εξάρχεια

Γνωρίστε τις φυλές των Αθηνών Μια αναδυόμενη υπαίθρια έκθεση με 5 ξύλινα κουτιά εγκατάστασης, που αναδεικνύουν τις παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών μέσω τέχνης, μουσικής, φαγητού και...

Μία βόλτα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, με… σακίδιο

Η επιτυχημένη διαδραστική ξενάγηση «Μία βόλτα στο Μουσείο με… σακίδιο» για οικογένειες με παιδιά 4-11 ετών πραγματοποιείται  και πάλι στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην...

Σειρά ερωτημάτων γύρω από την απόφαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,να χορηγήσει ποσό 1,2 εκατ. ευρώ, σε νεοσυσταθείσα ΜΚΟ για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος ΕΣΤΊΑ που αφορά τους αιτούντες άσυλο, θέτει με ερώτησή του που κατέθεσε στη Βουλή, ο αρμόδιος τομεάρχης του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καμίνης.

Όπως αναφέρει ο κ. Καμίνης, η συγκεκριμένη ΜΚΟ συνεστήθη μόλις τον Σεπτέμβριο και ο βασικός εταίρος της ,είχε διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου,ακροδεξιού κόμματος.

Αναλυτικά,το περιεχόμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Θέμα: «Ζητήματα αξιοπιστίας και διαφάνειας στην επιχορήγηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) HOPELAND για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ»

Κύριε Υπουργέ,

Τη 19η.10.2020 αναρτήθηκε στη Διαύγεια η με αριθ. πρωτ. 2138 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτική Πολιτικής, με θέμα «Ένταξη της ΔΡΑΣΗΣ Επιχορήγηση Ν.Π. HOPELAND ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με Κωδικό ΟΠΣ 5072555, από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Στην απόφαση επισυνάπτεται η σχετική συμφωνία επιδότησης δράσης, υπογεγραμμένη από τον Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής και την ΑΜΚΕ HOPELAND. Hμερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η 15.10.2020 και ημερομηνία λήξης η 31.12.2020. Η δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 1.137.224,10 ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή στέγασης και συνοδευτικών της στέγασης υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία. Η δράση αφορά τη λειτουργία δώδεκα (12) μονάδων στέγασης και ειδικότερα νέων κτιρίων, έντεκα (11) εκ των οποίων στην Περιφέρεια Αττικής με δυναμικότητα εννιακοσίων πενήντα δύο (952) θέσεων και ενός (1) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με δυναμικότητα πενήντα (50) θέσεων. Η συνολική δυναμικότητα των κτιρίων ανέρχεται στις χίλιες δύο (1002) θέσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Η ΑΜΚΕ HOPELAND θα παρέχει επίσης πλήθος υπηρεσιών όπως: α) ψυχοκοινωνική στήριξη, β) συνοδεία στις υπηρεσίες όταν είναι απαραίτητο, γ) βοήθεια στην ενσωμάτωση μέσω της ανάπτυξης σχεδίων ενσωμάτωσης και παραπομπής των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης, δ) υπηρεσίες διερμηνείας, ε) φύλαξη των μονάδων φιλοξενίας κατά τις νυχτερινές ώρες, στ) παροχή σίτισης για τις θέσεις του προγράμματος που δεν διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για την παρασκευή γευμάτων από τους ωφελούμενους ,και ζ) παροχή καθαριότητας και υγιεινής των κοινόχρηστων χώρων της μονάδας.

Από την ως άνω απόφαση προκύπτουν επίσης ότι:

Στις 17.06.2020 έγινε η πρόσκληση της Υπεύθυνης Αρχής για την υποβολή των σχετικών προτάσεων. Η πρόσκληση τροποποιήθηκε δύο φορές, στις 16.07.2020 και 15.09.2020.

Δύο εβδομάδες μετά την τελευταία τροποποίηση, στις 29.09.2020, κατατέθηκε το αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης της ΑΜΚΕ HOPELAND.

Σχετικά με την ΑΜΚΕ HOPELAND προκύπτουν τα εξής :

Στις 23.06.2016, δυνάμει του από 19.05.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (εφεξής «ΓΕΜΗ»), συστάθηκε η ΑΜΚΕ με την επωνυμία «Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου» (αριθ. ΓΕΜΗ 13937401000). Βασικός σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της είναι «Να προάγει δράσεις για την τοπική ανάπτυξη με έμφαση στη στήριξη των τοπικών αγορών, την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ιδίως στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων», ενώ μεταξύ των σκοπών της είναι «να συμβάλει δημιουργικά στην προώθηση της πολιτιστικής και πνευματικής ελληνικής παράδοσης, με έμφαση στον λαϊκό πολιτισμό και να αναδείξει τα διαχρονικά συστατικά στοιχεία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας».

Μέλη της εταιρίας αναφέρονται οι Αλέξανδρος Αρβανιτάκης, Γρηγόριος Κάτσιος, Δημήτριος Κοτσόπουλος, Χρυσούλα Λέκκα και Γεώργιος Λιακόπουλος. Όπως δε προκύπτει από τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 2019, ο τρίτος και η τέταρτη εξ αυτών αποτέλεσαν στελέχη ομώνυμης με την ΑΜΚΕ δημοτικής παράταξης, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, με υποψήφιο Δήμαρχο, επικεφαλής της παράταξης, τον πρώτο εταίρο, Αλέξανδρο Αρβανιτάκη.

δυνάμει του από 03.08.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού, (αριθ. ΓΕΜΗ 2191643), οι εταίροι της ως άνω ΑΜΚΕ, Γρηγόριος Κάτσιος, Δημήτριος Κοτσόπουλος, Χρυσούλα Λέκκα και Γεώργιος Λιακόπουλος μεταβίβασαν αιτία δωρεάς στον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη και στον Γεώργιο Πουλαδάκη, τα εταιρικά τους μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει ο Αλέξανδρος Αρβανιτάκης στην ΑΜΚΕ με ποσοστό 97% και ο Γεώργιος Πουλαδάκης με ποσοστό 3%.

δυνάμει του από 17.09.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού (αριθ. ΓΕΜΗ 2199325), ο Αλέξανδρος Αρβανιτάκης μεταβιβάζει αιτία δωρεάς τα εταιρικά του μερίδια στους Γεώργιο Πουλαδάκη και Αικατερίνη Ρούκα, και ειδικότερα στον Γεώργιο Πουλαδάκη το 87% και στην Αικατερίνη Ρούκα το 10%, με συνέπεια αφενός ο ίδιος (Αλέξανδρος Αρβανιτάκης) να εξέλθει της ΑΜΚΕ και στη θέση του να εισέλθει η Αικατερίνη Ρούκα, αφετέρου στη μη κερδοσκοπική εταιρεία να μετέχουν πλέον με ποσοστό 90% ο Γεώργιος Πουλαδάκης και με ποσοστό 10% η Αικατερίνη Ρούκα.

Στις 22.09.2020 καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ (αριθ. 2239340), το από 21.9.2020 συμφωνητικό των μελών της ΑΜΚΕ «Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου», με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των άρθρων του μέχρι τότε καταστατικού και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, ενώ στις 29.09.2020 ακολούθησε άλλη μία τροποποίηση.

Στις 22.09.2020 πάντως η απλή δημοτική “Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου” αναβαπτίζεταιμε το όνομα ΑΜΚΕ HOPELAND. Αλλά και μετουσιώνεται. Ενώ σύμφωνα με τον ιδρυτικό σκοπό της απέβλεπε, όπως προαναφέρθηκε, στο “να προωθήσει την πολιτιστική και πνευματική ελληνική παράδοση, με έμφαση στον λαϊκό πολιτισμό και να αναδείξει τα διαχρονικά συστατικά στοιχεία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας», εφεξής αφιερώνεται στους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς. Αίφνης αποκτά νέα έδρα, νέο κεφάλαιο, νέο διαχειριστή (τον εταίρο που έχει ποσοστό μόλις 10%) και σκοπούς εκ διαμέτρου αντίθετους με τους ιδρυτικούς (κοινωνική ένταξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο). Η εταιρία αυτή, την 29.09.2020, μόλις επτά ημέρες μετά την αναβάπτιση και μετουσίωσή της, υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ, το οποίο και ικανοποιήθηκε!

Κύριε Υπουργέ, σας απευθύνω ερώτηση λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι:

α) Το ζήτημα της επανασύστασης Μητρώου ΜΚΟ, της σύστασης Μητρώου Μελών ΜΚΟ και της θέσπισης πληθώρας ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών ένταξης στο Μητρώο αποτέλεσε εμβληματικού χαρακτήρα πολιτική του υπουργείου σας κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας..

β) Μετά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη στο άρθρο 191 του ν. 4662/2020, εκδώσατε, μέχρι σήμερα, δύο σχετικές υπουργικές αποφάσεις (υπ΄αριθ 3063, ΦΕΚ B’ 1382/14.04.2020 και υπ΄αριθ. 10616, ΦΕΚ Β’ 3820/9.9.2020) που θεσπίζουν σειρά κριτηρίων και συγκεκριμένες διαδικασίες για την ένταξη στα Μητρώα ΜΚΟ και Μελών ΜΚΟ. Καθιερώσατε έτσι σειρά αυστηρών τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για την εν γένει λειτουργία ΜΚΟ που αναπτύσσουν δράση στους τομείς αρμοδιότητος του Υπουργείου σας. Αυτές οφείλουν πλέον να διαθέτουν οργανωμένη δομή με υλικοτεχνική υποδομή, να απασχολούν ικανό αριθμό προσώπων, να έχουν συνεχή και προηγούμενη δράση με εξειδίκευση και εμπειρία σε τομείς «υλοποίησης δραστηριοτήτων Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης ή Κοινωνικής Ένταξης”. Υποτίθεται ότι όλη αυτή η σπουδή απέβλεπε στην καθιερωση ΜΚΟ με αποδεδειγμένη εμπειρία στα θέματα προσφύγων και μεταναστών και κατ’επέκταση στην καταπολέμηση της διαφθοράς

γ) Είναι απορίας άξιον λοιπόν το γεγονός ότι, σε αντίφαση με όλα τα προαναφερθέντα, σείς ο ίδιος φροντίσατε εκ των υστέρων να ακυρώσετε τις εν γένει αυστηρές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ. Ειδικότερα, στις από 16.07.2020 και 15.09.2020 τροποποιήσεις της από 17.06.2020 αρχικής πρόσκλησης της Υπεύθυνης Αρχής για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ESTIA II, έχετε απαλείψει μεγάλο μέρος των αυστηρών προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ. Παράλληλα, με τις ίδιες τροποποιήσεις δίνετε τη δυνατότητα υποβολής όχι μόνον της αρχικής πρότασης αλλά και των δικαιολογητικών για την τελική πληρωμή των δαπανών, ακόμη και σε ΜΚΟ που δεν έχουν καν εγγραφεί στο Μητρώο, αρκεί να έχουν υποβάλει αίτημα εγγραφής σε αυτό!

δ) Απορίες επίσης προκαλεί η προσθήκη μιας πρόβλεψης στην από 16.07.2020 πρώτη τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης. Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές / κτιριακές, τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές κάθε Μονάδας Στέγασης [σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 13221/30.03.2020 «Καθορισμός πλαισίου προδιαγραφών του προγράμματος “ESTIA II” για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία» (ΦΕΚ Β 1223/09.04.2020)], ο δυνητικός δικαιούχος έχει το περιθώριο συμμόρφωσης μέχρι το τέλος του έτους. Και τούτο, με δεδομένο ότι η εν λόγω δράση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους!

ε) Η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στέγασης καθώς και άλλων ποικίλων συνοδευτικών υπηρεσιών, όπως περιγράφονται ανωτέρω (ψυχοκοινωνική στήριξη, διερμηνεία, σίτιση, φύλαξη κ.λπ.) απαιτούν εγρήγορση, άμεσα αντανακλαστικά, τεχνογνωσία σε πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς, εξειδίκευση επιστημονική και τεχνική καθώς και εμπειρία στο πεδίο.

Ερωτάσθε, συνεπώς, κύριε Υπουργέ,

1. Πότε υπέβαλε σχετικό αίτημα και πότε ενεγράφη η ΑΜΚΕ HOPELAND στο Μητρώο ΜΚΟ;

2. Ποιοι άλλοι φορείς υπέβαλαν αίτημα χρηματοδότησης για το εν λόγω πρόγραμμα;

3. Για ποιους ειδικότερους λόγους επελέγη η ΑΜΚΕ HOPELAND;

4. Πώς, κατά την εκτίμησή σας, μπορεί η εν λόγω ΑΜΚΕ, η οποία έχει δύο εταίρους, να αντεπεξέλθει στο σύνολο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για την παροχή στέγασης και συνοδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA ΙΙ;

5. Πόσα μέλη διαθέτει σήμερα η ΑΜΚΕ HOPELAND και ποιός είναι ο τομέας επιστημονικής ή άλλης ειδίκευσης των μελών αυτών;

6. Υπάρχει ο απολογισμός έργου προηγούμενων ετών τον οποίο απαιτούν οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις για την εγγραφή στο Μητρώο ΜΚΟ, με δεδομένο ότι η ΑΜΚΕ HOPELAND ουσιαστικά συστάθηκε την 22.09.2020;

7. Είναι σε γνώση σας προηγούμενη δραστηριότητα ή τυχόν απολογισμός έργου της ΑΜΚΕ «Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου», με δεδομένο ότι μετά την αρχική καταγραφή του από 2016 καταστατικού σύστασής της, η αμέσως επόμενη εγγραφή στο ΓΕΜΗ φαίνεται να είναι στις 3.08.2020;

8. Ποια είναι η ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ HOPELAND, κατά τα προβλεπόμενα στις ως άνω υπουργικές αποφάσεις; Εαν υφίσταται, πότε δημιουργήθηκε;

9. Ποιες είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές της ΑΜΚΕ HOPELAND;

10. Ποιες είναι οι 12 μονάδες στέγασης που αναφέρονται στη δράση για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ;

Παρακαλώ να κατατεθούν αντίγραφα των βιογραφικών των εταίρων της ΑΜΚΕ HOPELAND των εγγράφων αξιολόγησης της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 6 της ΚΥΑ 10616/2020 (ΦΕΚ 3820, Β΄) για την εγγραφή της ΑΜΚΕ HOPELAND στο Μητρώο ΜΚΟ και λοιπών προσκομισθέντων δικαιολογητικών των εγγράφων τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης της ΑΜΚΕ HOPELAND για τη χρηματοδότηση της Δράσης για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ.

Δημήτρης Ράντος

Μεξικό-Covid-19: Άλλοι 36 θάνατοι, σχεδόν 1.500 κρούσματα σε 24 ώρες

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 36 ασθενείς με την Covid-19, ενώ επιβεβαιώθηκαν 1.578 κρούσματα του...

Καρδίτσα: Τεράστιες καταστροφές από μεγάλης έντασης μπουρίνι και χαλαζόπτωση

Ολοκληρωτική καταστροφή σε καλλιέργειες καθώς και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσε μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα χθες Κυριακή την ευρύτερη...

Βραζιλία-Covid-19: Πάνω από 1.000 θάνατοι σχεδόν 45.000 κρούσματα σε 24 ώρες

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 1.025 ασθενείς με την Covid-19 και επιβεβαιώθηκαν ακόμη 44.178...

Αρμενία: Προβάδισμα του κόμματος του απερχόμενου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν στις βουλευτικές εκλογές

Το κυβερνών κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, Πολιτικό Συμβόλαιο καταγράφει ευρύ προβάδισμα σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν...

Θερινό Ηλιοστάσιο: Σήμερα η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου

Σήμερα Δευτέρα 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα του 2021 και η πρώτη επίσημη μέρα του καλοκαιριού, καθώς το πρωί (στις 06:32 ώρα Ελλάδας)...

Δελτίο Ειδήσεων στις 24:00

Στη διπλωματική ατζέντα στρέφεται αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον, καθώς η Αθήνα, λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής, 24 και 25 Ιουνίου στις Βρυξέλλες,...

Γαλλία-Περιφερειακές εκλογές: Απογοήτευση στο στρατόπεδο της Μαρί Λεπέν

Το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν κατέγραψε χαμηλότερες του αναμενομένου επιδόσεις κατά τον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών, που σημαδεύτηκαν...

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κ. Μπακογιάννης: Ανίερη πράξη ο βανδαλισμός του μνημείου του αστυνομικού Νεκτάριου Σάββα

«Πράξη ανίερη» χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης τον βανδαλισμό από αγνώστους του μνημείου για τον αστυνομικό Νεκτάριο Σάββα, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ώρα...

Κυριακάτικη επιχείρηση καθαριότητας στην Άνω Κυψέλη

Σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της πόλης, την Άνω Κυψέλη, έδρασε σήμερα η ομάδα καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας...

Το κλειδί της πόλης των Τιράνων στον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη

Το κλειδί της πόλης των Τιράνων έλαβε σήμερα από το δήμαρχο της αλβανικής πρωτεύουσας Εριόν Βελιάι, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος βρίσκεται...

Το Open House Athens επιστρέφει τον Ιούνιο με διαδικτυακές ξεναγήσεις

Η αγαπημένη αρχιτεκτονική γιορτή της πόλης δεν θα μπορούσε να μην επιστρέψει και φέτος, έστω και διαδικτυακά. Το online event περιλαμβάνει ένα livestream και...

Δείτε το line up για την ανανεωμένη ταράτσα του Gazarte

Η United We Fly, επιστρέφει στη live δράση και μας παρουσιάζει τη νέα σειρά συναυλιών Upstairs Sessions στη δροσερή και ανανεωμένη ταράτσα του Gazarte...