ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
>
Search

Κατηγορία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, για τη διενέργεια του Τακτικού Ελέγχου Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016

Πατήστε  ΕΔΩ για να κατεβάσετε το κείμενο της προκήρυξης Πατήτε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το...

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV 85121200-5)και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας 71340000-3) στη ΔΕΡΑ, από 16-2-2017 μέχρι 31-12-2017»

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=247132 Get Feed for iCal (Google...

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «προαγορά 120 ωρών υποστήριξης εφαρμογών ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL και Ανανέωση της ετήσιας σύμβασης βασικής υποστήριξης και συντήρησης για το ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL & τα MODULES τους από 01/01 – 31/12/2017».

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=242834 Get Feed for iCal (Google...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για «Παροχή Υπηρεσιών παραγωγής πρότυπου ραδιοφωνικού ξενόγλωσσου προγράμματος με πλήρη δημοσιογραφική και τεχνική κάλυψη για θέματα πολιτισμού και τουρισμού, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Ρ.Α διάρκεια έξι μηνών , από 01-01-2017 μέχρι 30-06-2017»

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=235795 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Υπηρεσιών δορυφορικής ψηφιακής ραδιοφωνικής μετάδοσης του Αθήνα 984 για 12 μήνες από την 1-1-2017 έως την 31-12-2017».

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237267 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, για τη διενέργεια του Τακτικού Ελέγχου Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237255 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) στο κέντρο εκπομπής Υμηττού για 12 μήνες, από 1-1-2017 έως 31-12-2017»

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237250 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «προαγορά 120 ωρών υποστήριξης εφαρμογών ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL και Ανανέωση της ετήσιας σύμβασης βασικής υποστήριξης και συντήρησης για το ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL & τα MODULES τους από 01/01 – 31/12/2017».

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237280 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών Δικτύου Διανομής Περιεχομένου (Δ.Δ.Π. Content Delivery Network) AKAMAI TECHNOLOGIES για την διαδικτυακή παρουσία της ΔΕΡΑ και τη μετάδοση των προγραμμάτων του Αθήνα 984fm και του ξενόγλωσσου προγράμματος από την 01/01/2017 έως και την 31/12/2017, συνολικού όγκου διακίνησης δεδομένων έως 36 TB»

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237276 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV 85121200-5)και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας 71340000-3) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες από 1-1-2017 έως 31-12-2017»

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237263 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών «Μέτρησης Διαφημιστικής Δαπάνης».

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237261 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης δύο (2) τηλεφωνικών κέντρων ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 & ενός (1) ALCATEL OmniPCX OFFICE R.13 για 12 μήνες από την 1-1-2017 έως την 31-12-2017».

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237253 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου για θέματα ελεγκτικών διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου, χρηματοοικονομικών και άλλων λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2017».

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237259 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διαφημίσεων και ανάπτυξης πελατολογίου, ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα της Επιχείρησης, εύρεση χορηγιών εκπομπών για το έτος 2017.

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237270 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επί συγχρηματοδοτούμενων, έργων πληροφορικής και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων για το έτος 2017.

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=237279 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού»

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=214297 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος Firewall Sophos UTM, για ένα έτος.

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=214287 Get Feed for iCal (Google...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «ανανέωση 120 αδειών δικαιώματος χρήσης του antivirus “ESET ENDPOINT” στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που λειτουργούν στη Δ.Ε.Ρ.Α., για ένα έτος».

Event details:Start dateEnd dateCalendarGoogle Calendar iCal feed URL http://www.athina984.gr/?rhc_action=get_icalendar_events&ID=214270 Get Feed for iCal (Google...

κατασκευή ιστοσελίδων