ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
>
Search

«Νέα έρευνα της διαΝΕΟσις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση»

Πώς μπορεί η χώρα να λύσει χρόνια προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η γραφειοκρατία; Πώς μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, μειώνοντας παράλληλα τη φυσική τους παρουσία στις δημόσιες υπηρεσίες; Η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις, που παρουσιάστηκε στον Αθήνα 9.84 και στην εκπομπή “Αθήνα Σήμερα” με την Νόνη Καραγιάννη, επιδιώκει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα.

Η ερευνητική ομάδα της διαΝΕΟσις με επικεφαλής τον καθηγητή του ΟΠΑ και μέλος του Advisory Board της διαΝΕΟσις, Διομήδη Σπινέλλη, συνέταξε μια ολοκληρωμένη έρευνα που χαρτογραφεί όλα τα μέχρι στιγμής βήματα στον χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση και προτείνει λύσεις για την επέκταση και βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζoνται είναι η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και -κυρίως- η έλλειψη διαχρονικού οράματος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Παρ’ όλο που η χώρα έχει τα προαναφερθέντα κείμενα που περιγράφουν μια ψηφιακή στρατηγική και θέτουν στόχους ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΈ, εμφανίζεται ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στη διακήρυξη της γενικής στρατηγικής και την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων για την επίτευξη των στόχων της. Δεν υπάρχει συνολικός προγραμματισμός ή ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης, παρά μόνο μεμονωμένες και ασυντόνιστες παρεμβάσεις, κυρίως όταν προκύπτει μια ευκαιρία χρηματοδότησης από την ΕΈ.

Ακόμα βασικότερο πρόβλημα, είναι η έλλειψη συνέχειας στη Δημόσια Διοίκηση, οι μεγάλες αλλαγές και ανατροπές, κάθε φορά, που αλλάζουν κυβερνήσεις και πρόσωπα.

Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, κάποια σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν ολοκληρωθεί ή, έστω, ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Το σύστημα Taxis, το ενιαίο Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο, η Διαύγεια, το OpenGov και το OpenData, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η «Εργάνη«, το σύστημα «Ήλιος«, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και πολλά άλλα, λιγότερο γνωστά συστήματα, είτε βρίσκονται σε διάφορα στάδια λειτουργίας και με διάφορους βαθμούς επιτυχίας. Κάποια όμως έγιναν και λειτουργούν αποτελεσματικά. Υπάρχει μία πρόοδος. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για έργα χρηματοδοτημένα από το ΕΣΠΑ 2007-2013, μέρος των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση«. Δυστυχώς, οι περισσότερες από τις χιλιάδες δράσεις που εντάχθηκαν σε αυτά τα προγράμματα είναι μικρής κλίμακας, ασύνδετες μεταξύ τους, δεν είναι άμεσα ενταγμένες στο κεντρικό εθνικό σχέδιο και χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση της χρησιμότητας ή της αποτελεσματικότητάς τους εκ των υστέρων.

Στην έρευνα καταγράφονται και προσωπικές εμπειρίες πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων καθώς και απόψεις για την e-εξυπηρέτηση στο Δημόσιο.

Όπως είπε ο κ. Διομήδης Σπινέλλης στον Αθήνα 9.84, σε έρευνα της ΕΕ η χώρα μας έχει χαμηλά ποσοστά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη χρήση του διαδικτύου.

«Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ακόμη και η διαφθορά με αυτόν τον τρόπο διακυβέρνησης καθώς προάγονται η διαφάνεια και ο έλεγχος» ανέφερε ο κ. Σπινέλλης.

Αν και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση η χώρα μας δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα, ωστόσο παραμένει μπροστά από άλλες, σύμφωνα με τον κ. Σπινέλλη, όσον αφορά συγκεκριμένα πεδία, όπως η «Διαύγεια», με την ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων στη δημόσια Διοίκηση.

Οι ερευνητές κατέληξαν σε μια σειρά από 23 συγκεκριμένες προτάσεις-στόχους:

 1. Η διαμόρφωση ενός νέου οράματος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό δεν μπορεί να είναι ασαφές ή να περιορίζεται στη διατύπωση στόχων. Συγκεκριμένα οι ερευνητές το θέτουν ως εξής: “Άριστη εξυπηρέτηση πολιτών, επισκεπτών καθώς και ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης”. Αυτό πρέπει να είναι το όραμα.
 2. Η συνέχεια στη Δημόσια Διοίκηση και η πολιτική βούληση για υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων.
 3. Η ορθή αποτύπωση διαδικασιών και ο ανασχεδιασμός διεργασιών.
 4. Η προσεκτική και σταδιακή υιοθέτηση προτύπων της λεγόμενης “Νέας Δημόσιας Διοίκησης”, με σύγχρονες μεθόδους παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιεί ο ιδιωτικός τομέας.
 5. Η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη με αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων και πλήρες νομικό πλαίσιο.
 6. Η απλοποίηση της νομοθεσίας (η διαΝΕΟσις έχει πλήρη πρόταση περί αυτού).
 7. Η αναμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να μπορούν περισσότερες πληροφορίες να χρησιμοποιούνται αποδοτικότερα από δημόσιους φορείς,περιορίζοντας αισθητά τη γραφειοκρατία και τις πολύπλοκες,χρονοβόρες διαδικασίες.
 8. Η στενή συνεργασία νομικών και τεχνικών υπαλλήλων, και η δημιουργία μιας κοινής αντίληψης και γνώσης των θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από όλους τους εμπλεκόμενους.
 9. Η θέσπιση διαδικασιών ελέγχου και ανατροφοδότησης.
 10. Η εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν νομοθετικές αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα, κάτι που ελάχιστα λαμβάνεται υπ’ όψιν σήμερα. Οι ερευνητές προτείνουν κάθε νόμος να συνοδεύεται από έκθεση επιπτώσεων σε πληροφοριακά συστήματα.
 11. Η διαχείριση και ουσιαστική αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.
 12. Η εμπλοκή/συμμετοχή των τελικών δικαιούχων στο σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων.
 13. Η παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 14. Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού όχι μόνο στα νέα συστήματα, αλλά και στις στρατηγικές δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων γενικότερα.
 15. Η διασφάλιση της συντήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων.
 16. Η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος δημόσιων προμηθειών.
 17. Η υιοθέτηση αρχιτεκτονικής συστημάτων με ισχυρό κέντρο.
 18. Η ολοκλήρωση συστημάτων γύρω από καθολικές -οριζόντιες- υποστηρικτικές υπηρεσίες, για τη διασύνδεση των πολλών λειτουργικών συστημάτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, και όσων θα ολοκληρωθούν στο μέλλον.
 19. Η υιοθέτηση ανοιχτών τεχνολογιών και η ανάπτυξη των συστημάτων ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
 20. Η ευέλικτη (agile) ανάπτυξη του λογισμικού.
 21. Τα πρότυπα δεδομένων και διεπαφών για την καλύτερη διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων του Δημοσίου.
 22. Η θεσμική πρόβλεψη για την υποχρεωτική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, για τις περιπτώσεις όπου τα κίνητρα δεν αρκούν ή δεν ενδείκνυνται.
 23. Η αξιολόγηση της χρήσης και οι κατάλληλες προσαρμογές.

Επιπλέον, η έρευνα θέτει τις βασικές προτεραιότητες στους εξής τομείς της Δημόσιας Διοίκησης:

 • Οικονομική δραστηριότητα (φορολογικά θέματα, ηλεκτρονική τιμολόγηση, τελωνεία, προμήθειες, αδειοδότηση επιχειρήσεων)
 • Δικαιοσύνη (διαχείριση λειτουργίας δικαστηρίων, ποινικό μητρώο)
 • Εργασία (κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, ασφάλεια εργασίας)
 • Υγεία (λειτουργία νοσοκομείων, αξιοποίηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, φάκελος ασθενούς)
 • Τουρισμός και πολιτισμός
 • Διακυβέρνηση (ανοιχτά δεδομένα, εθνικό τυπογραφείο, ψηφιακή ταυτότητα, στρατολογία, διαβατήρια, μητρώο πολιτών, μητρώο δημοσίων υπαλλήλων, ψηφιακό οργανόγραμμα Δημοσίου, ενιαία αρχή πληρωμών)
 • Στη συνέχεια η έρευνα διατυπώνει 14 συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις, από τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας για κάθε πολίτη μέχρι το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τους χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως από το κεντρικό μητρώο συναλλασσομένων με το Δημόσιο μέχρι ένα κεντρικό ψηφιακό οργανόγραμμα για τους δημόσιους υπαλλήλους.

                                                     «ΑΘΗΝΑ 9.84» – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Print Friendly, PDF & EmailΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αν είσαι φίλος... * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

κατασκευή ιστοσελίδων